Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Prof.Dr. Bülent AKSOY
Randevu AL
Randevu AL
Cerrahi

Yayınlar

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri :

Gelişimsel Kalça Çıkığının Ultrasonografik Yöntemle Tanısı 1991

1-)ÖÇB cerrahi Tedavisinin BTB,Aşil Tendon,Hamstring Tendon ile koyunlarda karşılaştırmalı incelemesi( patolojik,biomekanik ve radyolojik) Deneysel Çalışma 2002

2-)ÖÇB Cerrahi Tedavisinin Endobutton yöntemi yapılması ve sonuçları 2005

3-)Rotator Cuff yaralanmalarında Kinezyolojik Bantlamanın Etkinliği  ,Yüksek Lisans Tezi,(Uzm.Fzt.Reşat Coşkun) 

 

Yayınlar :

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1-)Tibia Diafizi Defekt Psödoartrozlarının Cerrahi Tedavisi.

 (A.Alpay ,A.N. Kara,M.Uzel B.Aksoy ,N.Aydoğdu. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi 15:473-480,1989)

 

2-)Konjenital Miyojen Tortikoliste Tedavi Prensipleri ve Sonuçları.

A.N.Kara,A.Alpay,M.Uzel B.Aksoy,N.Aydoğdu,S.Şahinkaya. Vakıf Gureba Tıp Dergisi 15:435-440,1989)

 

3-) Yaşlıların İntertrokenterik Kırıklarının Tedavisinde Thompson Protezi Uygulaması.

(İ.Öztürk ,B.Aksoy M.Tezer. XII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kongre Kitabı

27-30 Eylül 1989 Ankara ) Düzenleyen :Prof.Dr.Rıdvan Ege s:554-557 )

 

4-) Çocuk Önkol Kırıklarının Cerrahi Tedavi.

( İ.Öztürk B.Aksoy, G.Bulut. XII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kongre Kitabı 21-24 Nisan 1991 Kuşadası. Düzenleyen Prof.Dr.Rıdvan Ege s:915-918 )

Kronik Osteomiyelitin Gentamisin Emdirilmiş PMMA Zinciri ile Tedavisi.

 

5-)A.Vertebra Yerleşimli Kist Hidatik Olgusu.

( I.Çelebiler ,A.N.Kara,N.Özkan ,B.Aksoy , Acta Orthop Travmatol Turc 28:62,1994 )

  1. Aynı Çalışma XII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde sözlü olarak sunulmuştur. 15 – 19 Mayıs 1993 Nevşehir. )

 

6-)Diz Eklemi Sinovyal Plikalarının Artroskopik Değerlendirilmesi.

( B. Tarık Şener , B.Güven,B.Aksoy ,A.Alpay , A.N.Kara. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi 19;98-101,1984 )

 

7-)Omuz Patolojilerinin Değerlendirilmesinde Ultrasonografik Yöntemin Önemi.

( B.Aksoy,B.Basiç ,A.N.Kara,İ.Çelebir,A.Alpay. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi 19;102- 103,1994 )

 

8 )  Alt Ekstremite Travmalarında Eksternal Fiksatör Uygulamalarımız.

( B.Aksoy ,A.N.Kara, K.Öztürk, İ.Çelebiler. Eksternal Fiksatörler Düzenleyen Prof.Dr.M.Çakmak,Op Dr.M.Kocaoğlu s:206-209,1995 )

 

9-)Femoral Uzatmalarda Ünilateral Dinamik Aksiyel Fiksatörün Yeri.

( M.Kocaoğlu,Y.Yavuzer, Ö.Yazıcıoğlu,M.Şengün, B.Aksoy Eksternel Fiksatörler Düzenleyen Prof.Dr.M.Çakmak ,Op.Dr.M.Kocaoğlu s:201-205,1995 )

 

10-)İntraossöz Lipom.

( E.Olcay ,B.Aksoy A.N.Kara,A.Alpay,B.Güven. Actra Orthop Travmatol Turc 29,164- 165,1995.)

 

11-)Plato Tibia Kırıklarının Cerrahi Tedavisi

( B.Aksoy,K.Öztürk ,E.Olcay ,A.N.Kara,A.Alpay,B.Basiç. Acta Orthop Turc 29,133-135,1995 )

 

12-)Pertroknterik Femur Kırıklarında Leinbach Parsiyel Endoprotez Uygulaması.

( B.Aksoy,B.Basiç,T.Şener,A.N.Kara. XIV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı Yayınlayan :Prof.Dr.Rıdvan Ege s:409-411,1996)

 

13-)Erişkin Tibia Kırıklarının Tedavisinde Küntscher Çivisi ile Tedavi Sonuçları.

( B.Aksoy, K.Öztürk ,R.Yeşiltepe,A.Alpay XIV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı Yayınlayan : Prof. Dr.Rıdvan Ege s:285-209.1996 )

 

14-)Çocuk Femur Cisim Kırıklarının Pelvi – Pedalik Alçı İçinde Cilt Traksiyon ile Tedavisi ve Erken Sonuçları.

(B.Aksoy,K.Öztürk , A.N.Kara, E.Olcay, B.Güven. Acta Orthop Travmatol Turc 30,128- 131,1996.)

 

15-) 55 Yaş Arası Hastalarda Femur Boyun Kırıklarının Cerrahi Tedavisi ve Sonuçları.

( M.Kocaoğlu,B.Aksoy,L.Eralp, M.Çakmak,Y.Yavuzer,İ.Tuncay,K.öztürk. İstanbul Tıp.Fak.Mecmuası. 59:2 1996 )

 

16-)Yenidoğanlarda Ultrasonografik Yöntemle DKÇ taraması.

( B.Basic,B.Aksoy,C.Esenyel,A.N.Kara, Artoplasti Artroskopik Cerrahi Vol 8 110 : 14 37-40 1997 )

 

17-)Distal Femur Kırıklarında İntramedüller Kilitli Retrograd Çivi Uygulaması.

( B.Aksoy,C.Esenyel,E.Olcay,Ö.Yıldırım,A.N.Kara. Acta Orthop Travmatol. 31: )

 

18-)Aşil Tendonun İzole Tüberküloz Tenosinoviti.

( B.Aksoy,C.Esenyel,R.Yeşiltepe,E.Olcay,A.N.Kara, Acta Orthop Travmatol Turc. 31 :357- 359,1997.)

 

19-)Humerus Suprakondiller Kırıklarında Kullanılan Fiksasyon Tekniklerinin Torsiyonel Kuvvetler Kullanarak Karşılaştırılması ( Anotomik ve Biomekanik Çalışma)Akif Şakir Şakar 1998 Bilimsel Ödülü.Deneysel Çalışma.Üçüncü.

( E.Olcay,T.Gülmez,A.Kara,B.Aksoy, A.Öztürk,S.Vahit Acta Orthop Travmatol Turc.31:156- 159 1997 )

 

20-)Avulsion of the lliac Crest Apophysis.

( B.Aksoy,K.Öztürk,C.Z.Esenyel,A.N.Kara. Int J.Sports Med . Vol 19.pp.76-78 1998 )

 

21-)Gelişimsel Kalça Çıkığının Açık Redüksiyon,Varizasyon /Derotasyon ve Pemberton AsetabuloplastiYöntemi ile Cerrahi Tedavisi.

( B.Aksoy,A.N.Kara,R.Yeşiltepe.K.Öztürk. XV.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloi Kongresi Kongre Kitabı 13-17 Eylül 1997 Istanbul . s:376-380 )

 

22-)Omurga Tüberkulozunda Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemiyle Tanı.

( M.Şengün,B.Aksoy,A.Hamzaoğlu. XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloi Kongresi Kongre Kitabı 13-17 Eylül 1997. s:555-558 )

 

23-)Ekstremite Uzatmalarının Eklem Kıkırdağı üzerine olan etkilerinin Değerlendirilmesi.

(Deneysel Çalışma)

( E.Olcay,B.Aksoy,G.Yıldırım,S.Özsoy XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloi Kongresi Kongre Kitabı 13-17 Eylül 1997 Istanbul s:933-938 )

 

24-)İntertrokanterik Femur Kırıklarının 130 Derecelik AO Plak ile Tedavisi.

( B.Aksoy,E.Olcay,R.Yeşiltepe,C.Esenyel.A.N.Kara Acta Orthop Travmatol Turc.32:44-47,1998

 

25-)Femoral Uzatmaların Kalça eklemi üzerine olan Etkilerinin Değerlendirilmesi(Deneysel Çalışma)

 ( E.Olcay,B.Aksoy,O.S.Yıldrım,Z.Mutlu,S.Özsoy Acta Orthop Travmatol Turc 32:65- 68,1998 )

 

26-)Fibrodisplasia Ossificans Progressiva ( Olgu Sunumu)

( B.Aksoy,C.Z.Esenyel,R.Yeşiltepe,A.N.Kara Acta Orthop Travmatol Turc.32:236-239,1998 )

 

27-)Hallux Valgus hastalığının Cerrahi Tedavisinde Lindren – Turan Osteotomisinin Yeri.

( B.Aksoy,C.Z.Esenyel,E.Olcay,K.Öztürk.A.N.Kara Acta Orthop Travmatol Turc.32:211- 214,1998 )

 

28-)A.İzole Osteokondral Lezyonların,Mozaikplasti Yöntemi ve Fasya Lata Grefti Kullanımı ile Tedavisi ve Karşılaştırmalı Sonuçları. Akif Şakir Şakar 1999 Deneysel Çalışma Dalında 1.lik Ödülü ( Koyunlarda Deneysel Çalışma)

( B.Aksoy,E.Olcay .E.Yeşiltepe,S.Özsoy,M.Şirvancı,N.Savcı,M.Bülbül,A.N.Kara Acta Orthop Travmatol Turc. 32:219-225,1998 B.4th

 

 29-)Türk Spor Yaralanmaları,Artroskopi Ve Diz Cerrahisi Kongresi.29.9.98- 2.10.98 İzmir – Türkiye.Sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

 

30-)Ayak Bilek Bölgesinde Peroneal Sinirin Süperfisyel Dalının Cerrahi Anatomisi ve Emniyet Bölgeleri. ( Surgical anatomi and safe zones of the superficial peroneal branch of the peroneal nerve in the ankle E.Olcay,A.Öztürk,B.Aksoy,Z.Arı M.Bülbül,K.Şahinoğlu. Acta Orthop Travmatol Turc.32:340-343,1998 )

 

31-)Ekstraartiküler Stabil Olmayan Distal Radius Kırıklarında Perkütan Çivilemenin Biomekanik Olarak Değerlendirilmesi. ( biomechanical evaluation of the percutaneous pinning of unstable extra-articular fractures of the distal radius (A biomechanical study on an embalmed

cadever of the forearm) E.Olcay,T.Gülmez,B.Aksoy,C.Z.Esenyel,Ö.S.Yıldırım Acta Ortop Traumatol Turc 32:334-339,1998)

 

32-)Kurtarıcı bir işlem olarak Girdlesto rezeksiyon artroplastisi.

(E.Olcay,B.Aksoy,Ö.S.Yıldırım,A.Çiftçi,S.Ayanoğlu Acta Orthop Traumatol Turc 33:62- 67,1997)

 

33-)Humerus cisim kırıklarının plak ve vida osteosentezi ile tedavisi.

(K.Öztürk,B.Aksoy,E.Olcay,Ö.S.Yıldırım,C.Z.Esenyel. Acta Orthop Traumatol Turc33:121- 125,1999)

 

34-)Peroneal sinir lokalizasyonunda intranöral yerleşimli ganglion kisti ve sebep olduğu düşük ayak : Olgu sunumu. ( K.Öztürk,Ş.Akman,E.Ertürer,S.Ayanoğlu,B.Aksoy Acta Orthop Traumatol Turc 34:426-429,2000)

 

35-)Omuzda Yumuşak doku kitlesi ilk kendini gösteren ve pirinç taneleri ( rice body ) içeren subakromial bursit olgusu. ( Ş.Akman,S.Ayanoğlu, B.Aksoy,F.Kabukçuoğlu,İ.Öztürk Acta Orthop Traumatol Turc 34:528-531,2000 )

 

 

36-)Koyunlarda Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonlarında Kemik Patellar Tendon – Kemik , Semindinöz ve Aşil Tendonu Kullanılarak Yapılan Deneysel Çalışma Biyomekanik Sonuçları

(B.Aksoy,Ş.Akman,S.Toker,İ.Öztürk xvıı.Ulusal Ortopedi Ve Travmatoloji Kongre Kitabı 24- 29Ekim 2001 Antalya )

 

37-)Pes planus kliniği ile gizlenen intramusküler hemangiom.

(Ş.Akman,B.Aksoy,E.Ertürer,K.Öztürk Acta Orthop Traumatol Turc35:270-273;2001)

 

38-)Effect of Diclofenac Sodium on Union of Tibial Fractures in Rats.

( Ş.Akman,A.Göğüs,N.Şener,B.Bilgiç,B.Aksoy,F.Seçkin Advances ın Therapy Volume 19 No:3;119 2002)

 

39-)Genç Erişkenlerde osteosarkom.

(M.Dalkılıç ,Y.Başer,Ö.Aksakal,B.Aksoy , O.İncekara,İ.Öztürk Şişli Etfal Hastanesi Tıp bülteni 36:2 2002 )

 

40-)Karpal tünel sendromunda açık cerrahi gevşetme sonuçları ve takip kriterlerinin karşılaştırılması. ( Ş.Akman,E.Ertürer,M.Çelik,B.Aksoy,B.Gür,İ.Öztürk , Acta Orthop Traumatol Turc 36: 259-264 2002 )

 

 

41-)Kalça eklem kapsülü kaynaklı ganglion kisti ve cerrahi sonucu.Olgu Sunumu.

( Ş.Akman ,B.Gür,T.Sülün , B.Aksoy Acta Orthop Traumatol Turc 36:76-78 2002 )

 

42-)Kırk yaş üstü gonartrozlu hastalarda debridman ve sonrası eklem içi sodyum hyaluronat uygulamalarımızın ve sonuçlarımızın.

 ( M.Tekkeşin,S.Toker,Ş.Akman,B.Aksoy, İ.Öztürk Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 37:4 2003 )

 

43-)Tibia plato kırıklarının cerrahi tedavisi.

 ( B.Gür Ş.Akman ,B.Aksoy,M.Tezer,İ.Öztürk,Ü.Kuzgun Acta Orthop Traumatol Turc37(2):113-119 2003 )

 

 

44-)Hallux Valgus Cerrahisinde Lindren – Turan Operasyonunun Sonuçları.

(E.Ertürer ,S.Beki,S.Toker ,B.Aksoy,İ.Öztürk XVIII Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kitabı 18 – 23 Ekim 2003 Istanbul )

45-)Radiographic and functional results of Lindgren_ Turan operation in the treatment of hallux valgus

E.Ertürer,B.Aksoy,S.Beki,S.Toker,İ.Öztürk Acta Orthop traumatol Turc 38.2 125-9 2004.

Radiographic and functional results of ostesynthesis with locked unreamed intramedullary nailing

of femoral shaft fractures in adults

E.Ertürer,İ.Öztürk,Y.Dirik.M.Uzun,B.Aksoy Acta Orthop Traumatol Turc 39.5381-6 2005

 

46-)Analysis of risk factors affecting mortality in elderly patients ( aged over 65 years )operated on for hip fractures.

İ.Öztürk,S.Toker,E.Ertürer,B.Aksoy,F.Seçkin Acta Orthop Traumatol Turc 42.1 16-21 2008.

 

47-)Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler:

Femur Boynu Kırıklarının Austin-Moore Tip Parsiyel Endoprotezle Tedavisi ve Sonuçları:

( B.Aksoy,A.N.Kara,İ.Çelebiler,A.Alpay,B.Güven Femur Boynu Kırıkları Sempozyumu 18-20 mart 1994 Kayseri. Sözlü olarak sunulmuştur.)

 

48-)Lomber Vertebra Burst Kırıklarının Cerrahi Tedavisi.

(C.Sar,B.Aksoy,Ö.Kılıçoğlu,İ.Çelebiler. Türk Ortopedi ve Travmatolojisinin Uluslar arası Dostları Cemiyetinin 5.Kongresi 12-15 mayıs 1994 İstanbul Sözlü olarak sunulmuştur. )

 

49-)Omurganın Konjenital Deformitelerinin Tanı ve Cerrahi Tedavisi

(C.Sar,Ö.Kılıçoğlu,B.Aksoy,M.Şengün. Türk Ortopedi ve Travmatolojisinin Uluslar arası Cemiyetinin 5.Kongresi 12-15 mayıs 1994 İstanbul Sözlü olarak sunulmuştur.)

 

50-)Our Results Open Reduction by Medial Approach in Developmental Disiocation of The Hip.

(B.Göksan,M.Kocaoğlu,B.Aksoy,M.Aşık,Ö.Kılıçoğlu.) The Combined Meeting of Spinal & Pediatric Sections of W.O.P.A. Annuel. Meeting of The Association of Surgery April 27- 30,1994 Taipei, Taiwan. Sözlü olarak sunulmuştur. )

 

51-)Meniskus Lezyonlarının Tanısında Klinik,CT,MR ve Artroskopinin Yeri.

(E.Olcay,B.Aksoy I.Çelebiler,A.Alpay,A.N.Kara II.Türk Astroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 30 mart – 2 Nisan 1994 Antalya Poster olarak sunulmuştur. )

 

52-)Kronik Osteomiyelit Olgularında Gentamisin-Polimetil Metakrilat Uygulanması.

(B.Aksoy,K.Öztürk,C.Esenyel,R.Yeşiltepe,E.Olcay,A.N Kara. )

 

53-).Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (Ankem) Kongresi, Beldibi-Antalya 6-9 Haziran 1995.

Torao-Lomber Vertebra Kırıklarının Konservatif Tedavisi.

(B.Aksoy,I.Çelebiler,B.Güven,R.Yeşiltepe,A.Alpay, A.N.Kara XV.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31 mayıs 1995 İstanbul . Sözlü olarak sunulmuştur.)

 

54-)Cerrahi Tedaviye cevap vermeyen bir Pellegrini-Stieda Olgusu.

( K.Öztürk,B.Aksoy,C.Z.Esenyel,E.Olcay,A.N.Kara. XV.Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi 27-31 mayıs 1995 İstanbul . Poster olarak sunulmuştur.)

 

55-)Ayak Bileği Medial Malleol Kırıklarında AO Germe Bandı Tekniği ile Osteosentez Sonuçlarımız ( T.Şener,B.Aksoy,B.Güven,K.Öztürk,A.N.Kara. Vakıf Gureba Hastanesi Tıp Dergisi 1995;20:60-79. Sözlü olarak sunulmuştur.)

 

 

56-)Pelvik ve Asetabuler Bölge Kırıklarında Tedavi Sonuçlarımız (E.Olcay,I.Çelebir,B.Aksoy,B.Güven,A.N.Kara. 1.Bölge ve Acil Cerrahi Kongresi 19-23 Eylül 1995 İstanbul. Sözlü olarak sunulmuştur.)

 

57-)Patella Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız.

(R.Yeşiltepe,B.Aksoy,B.Basiç,E.Olcay,A.N.Kara.)

3rd Turkish Sports Traumatolog Arthroscopy & Knee Surgery Congress 25-27. September 1996 Ankara. Sözlü olarak sunulmuştur.

 

58-)Traumatic Bilateral Posterier Dislocation of the Hips.

(E.Olcay,Ö.Yıldırım,C.Esenyel,B.Aksoy. The 2nd İntercongress SICOT August 28-31,1997 Seoul,Korea.Poster olarak sunulmuştur. )

 

 

59-)Comparison of The Results of The Treatment With Kuntscher’s Nails and Treatment With Ender’s Pın in Patients With Tibial Fracture. B.Basiç,B.Aksoy,C.Esenyel,A.Kara. ( The 2nd Intercongures SICOT 97 August 28-31,1997 Seul,Korea. Poster olarak sunulmuştur.)

 

60-)Treatment of The Fractures of Femoral Neck With İpsilateral Femoral Shaft Fractures With Zickel Nails. ( E.Olcay,C.Esenyel,B.Aksoy,Ö.Yıldırım. The 2nd Intercongures SICOT 97 August 28-31,1997 Seul,Korea. Poster olarak sunulmuştur.)

 

 

61-)Treatment of The Fractures of The Femur With an Orthofix External Fixators.

(C.Esenyel ,B.Aksoy,K.Öztürk,A.Kara. The 2nd.Intercongress SICOT 97 August 28-31,1997 Seul,Korea. Sözlü olarak sunulmuştur.)

 

62-)Management of The Tibial Fractures With The Orthofix External Fixator.

(B.Aksoy,C.Esenyel,Ö.Yıldırım,E.Olcay. The 2nd.Intercongress SICOT 97 August 28-31,1997 Seul,Korea. Sözlü olarak sunulmuştur.)

 

 

63-)Multipl Autogenos Callo-Osseos Grafts For The Repair of Large Osteochondral Defect and Early Results With Arthroscopic Evaluation:An Experimental Study.

(B.Aksoy , E.Olcay,R.Yeşiltepe,C.Esenyel,A.N.Kara. SIROT 97 haifa ınter-Meeting,Haifa Israel,August 31 September 5,1997.)

 

 

64-)Biomechanial Evaluation of the Various Fixation Methods in The Treatment of The fractures of The Olecranon. (E.Olcay,T.Gülmez,Ö.Yıldırım,B.Aksoy,A.Öztürk. SIROT 97 Haifa

Inter-Meeting, Israel, August 31-september 5,1997. Poster olarak sunulmuştur.

 

 

65-)İzmir,29 mayıs -1 Haziran tarihlerinde 7th.Congress of the International Circle of Friends of

Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology toplantısında sözlü olarak sunulmuştur.)

A complication of İlizarov Which Was Diagnosed by Chance.

(E.Olcay,Ö.Yıldırım,C.Esenyel,B.Aksoy. SIROT 97 Haifa Inter-Meeting,Israel,August 31- September 5,1997. Poster olarak sunulmuştur.)

 

 

66-)Dev Hücreli Kemik Tümörlerinin Tedavisi

(E.Olcay,B.Aksoy,C.Esenyel,Ö.Yıldırım,A.N.Kara 2.Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi,Ankara

1998 Sözlü olarak sunulmuştur.)

 

 

67-)Pelvis Kemik Duvarı Yerleşimli Tümörler

(B.Aksoy,E.Olcay,M.Bülbül,R.Yeşiltepe,A.N.Kara 2.Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi,Ankara

1998 sözlü olarak sunulmuştur.)

68-)Metastik Kemik Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

(B.Aksoy,E.Olcay,M.Bülbül,Ö.S.Yıldırım,A.N.Kara 2.Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi,Ankara

1998 Kongre kitabında yayınlanmıştır.)

 

 

69-)Treatment of Femoral Neck Fractures With Posterior Muscle Bone Graft

(B.Aksoy,K.Öztürk,E.Olcay,R.Yeşiltepe,A.N.Kara 7th.Congress of the International Circle of

Friends of Turkish Society of Ortho

paedics and Traumatology.29 Mayıs-1 Haziran 1998 İzmir.

Sözlü olarak sunulmuştur.)

 

 

70-)Evaluation of The effects of Femoral Lengthening on the Hip Joint By the X-Ray,MRI and Histopathology.An Experimental Study.(E.Olcay,B.Aksoy,Ö.S.Yıldırım,C.Z.Esenyel,Z.Mutlu,S.Özsoy,B.Bilgiç,M.Şirvancı 7th.Congress of the International Circle of Friends of Turkish Society of Orthopaedics and

Traumatology.29 mayıs – 1 Haziran 1998.İzmir.Sözlü olarak sunulmuştur.

 

 

71-)Tibia diafiz kırıklarının intramedüller çivileme ile tedavisinden sonra patellar tendon

uzunluğunun değerlendirilmesi.(E.Olcay,B.Aksoy,R.Yeşiltepe,E.Merih,S.Ayanoğlu,S.Vehit

4th Türk spor yaralanmaları,artroskopi ve diz cerrahisi kongresi.29.9.98-2.10.98 İzmir-Türkiye.

Poster olarak sunulmuştur.)

 

 

72-)Tenisçi dirseği’nin lateral ekstansör release ameliyatı ile tedavisi.

(B.Aksoy,E.Olcay,S.Ayanoğlu,E.Merih,A.N.Kara 4th Türk spor yaralanmaları,artroskopi ve diz

cerrahisi kongresi.29.9.98-2.10.98 İzmir-Türkiye Poster olarak sunulmuştur.)

Protez Uygulamalarımız.

( İ.Öztürk,Y.Kabukçuoğlu,M.Tekkeşin,B.Aksoy 1.Omuz Ve Dirsek Cerrahisi kongresi 9-11 Şubat

2000,İstanbul Poster olarak sunulmuştur.)

 

 

73-)Multifocal Spinal Tuberculous Infection.A case Report

(M.Tezer,B.Aksoy,E.Ertürer,A.Hamzaoğlu,İ.Öztürk 5. International Congres on Spine Surgery

22.24 June 1999,İstanbul Sözlü olarak sunulmuştur.)

Surgical Treatment of the Intra-Articular Fractures of the Calcaneus

(B.Aksoy,E.Olcay,S.Ayanoğlu,A.N.Kara SİCOT 99 Sydney 18-23 April 1999 Poster olarak

tebliğ edilmiştir.)

 

 

74-)Koyunlarda ön çapraz bağ rekonstrüksiyonlarında kemik patellar tendon kemik,

semitendinoz ve aşil tendonu kullanılarak yapılan deneysel çalışmanın biyomekanik erken

dönem sonuçları (M.Tekkeşin,B.Aksoy,Y.Kabukçuoğlu,S.Özsoy,T.Gülmez,İ.Öztürk)

5.Türk Spor Yaralanmaları Atroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 24-27 Ekim 2000 İstanbul

poster olarak sunulmuştur.Poster yarışmasında 1.lik Ödülü Kazanmıştır.

 

 

75-)Femur Supkapital Yerleşimli Osteoid Osteoma Cerrahi Tedavisi

(B.Aksoy.) Video Sunumları Bölümünde Eğitim Kaseti olarak Sunulmuştur.5.Türk Spor Yaralanmaları,Artroskopi ve Diz cerrahisi Kongresi 24-27 Ekim 2000 İstanbul

Biomechanical Results Of Bone Patellar Tendon Bone,Semitendineosus and Aschill Antrerior Cruciate Ligament Reconstruction Model In Sheeps.

 

76-)Ateşli Silah Yaralanamsı Sonrası Geç Dönemde Gelişen Arteriovenöz Fistül.

(B.Aksoy,S.Uludağ,M.Tekkeşin,S.Ayanoğlu,İ.Öztürk ) XVII.Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Postel olarak sunuldu.24-29 Ekim 2001,Antalya.

 

 

77-)Patella Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız.

(M.Tekkeşin,M.Uzun,B.Aksoy,B.Şener,İ.Öztürk ) 6.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 21-26 Ekim 2002,Antalya. Poster olarak sunulmuştur.

 

 

78-)Subtrokanterik Femur Kırıklarında Kilitli İntramedüller Çivi Osteosentezi.

( E.Ertürer,Y.Dirik,B.Aksoy,M.Tekkeşin,İ.Öztürk ) XVIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 18-23 Ekim 2003,İstanbul . Poster olarak sunulmuştur.

 

 

79-)Malleol Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçları.

(T.Sülün,B.Şener,B.Aksoy,S.Toker,İ.Öztürk.) XVIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 18-23 Ekim 2003,Istanbul Poster olarak sunulmuştur.

 

 

80-)Erişkin Femur Cisim Kırıklarında Kilitli İntramedüller çivi Osteosentezinin Fonksiyonel Sonuçları.

( E.Ertürer,Y.Dirik,B.Aksoy,M.Uzun,İ.Öztürk.) XVIII.Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 18-23 Ekim 2003,İstanbul Poster olarak sunulmuştur.

 

 

81-)Menisküs Tamir Teknikleri B.Aksoy Yenileme Kursu

XXI Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 13*18 Ekim 2009 Çesme.

Diz Bağ Yaralanmaları Nedenleri B.Aksoy

 

 

82-)14 Eylül 2007 100. yılında FB spor klubü sağlık kongresi İstanbul Lütfi kırdar kongre Merkezi

Çoklu Bağ Yaralanma Mekanizmaları B.Aksoy TFF Masor Fizyoterpist Kongresi 10-11 eylül

2009 Sheraton Hotel istanbul

 

83-)Çift Band ÖÇB rekonstruksiyon tekniği B.Aksoy

 

 

84-)Bahar toplantısı 25-26 Eylül 2009 İstanbul Askeri Müze

Kıkırdak yaralanmaları ve Pediatrik Diz B.aksoy

 

 

85-)30-31 Eylül 2010 Totek/Totbid ÇEP yenileme Kursu İstanbul

Diz Bağ YaralanmaDiz Bağ Yaralanmaları. B.Aksoy

 

 

86-)22-23 Eylül 2011 Totek/totbid ÇEP Bilgi Yenileme Kursu İstanbul

Diz Bağ yaralanmaları