Ortopedi ve Travmatoloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Prof.Dr. Bülent AKSOY
Randevu AL
Randevu AL
Cerrahi

PRP

PRP

banner1

ORTOPEDİK HASTALIKLARDA PRP TEDAVİSİ 

PRP tedavisi son 10 yılda estetik cerrahi ve çene cerrahi problemlerinin çözümünde tedavi amaçlı veya tedaviyi güçlendirme, destekleme amaçlı olarak yaygın olarak kullanılmaya başlamış bir uygulama. Bu uygulama bir süredir ortopedik problemlerin çözümünde de yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.

 

PRP Nedir ve Nasıl Elde Edilir?prp

Platelet Rich Plasma (PRP); kanda bulunan “trombosit”ten zengin serum anlamına gelmektedir.

Genellikle kişinin kendi kanı damar yolu ile alınır. Kan yüksek devirli motorlu aletler (santrifüj) içerisind
e 10-15 dakika çevrildikten sonra kanın şekilli elemanları ve serumu (plazma) 3 ayrı tabaka halinde ayrışır. En altta eritrositler (kırmızı kan hücreleri) ortada trombositler (pıhtılaşmayı sağlayan hücreler) ve en üsttede serum (plazma) yer alır. Steril koşullarda buradan trombositler bir enjektöre çekilir, bir miktar serum (plazma) ile karıştırılarak tedavi edilecek bölgeye yine steril koşullarda uygulanır.

 

Etki Mekanizması Nasıldır?

Yaralanan, zedelenen veya problemler gösteren kas, tendon ve benzeri dokuların  onarım süreci; bölgedeki pıhtılaşmış kanın içindeki trombositlerin parçalanması ile ortaya çıkan cytokinler (hücrelerin yaralanma bölgesine göçünü sağlar) ve büyüme faktörlerinin başlattığı enflamasyon ile başlar. Enflamasyon; çarpma, vurma, zedelenme sonucu oluşan şişme olarak anlaşılabilir. İyileşme sürecini bu enflamasyon başlatır. Bu enflamasyonla aktive edilen ve prolifere olan progenitor  hücreler dokudaki kendiliğinden iyileşmeyi başlatır. PRP enjeksiyonlarının amacı hastalıklı bölgeye trombositten zengin bu materyeli enjekte ederek bölgede iyileşmeyi sağlamaktır.

 

PRP Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Omuz döndürücü kılıf yaralanma ve problemleri, tenisçi-golfçü dirseği, aşil tendiniti, kuadriseps ve patellar tendinit, adduktor tendinit, topuk dikeni,  biseps yaralanmaları gibi hastalıklarda kullanılmaktadır. Menisküs problemlerinde ve diz kireçlenme, kıkırdak lezyonlarında da kullanılmakla birlikte etkisi tartışmalıdır. Sonuçları yeterli ölçüde destek görmese de, bu alanda da kullanılmaya devam edilmektedir.

Hastanın kendi kanının ayrıştırılarak yine kendi dokusuna enjeksiyonu uygulaması olduğu için allerjik reaksiyon beklenmez. Ancak uygulama ile bölgede enflamasyon meydana geleceği için, şişme hafif ağrı gibi şikayetler beklenebilir.

 

Nasıl Uygulanır?

Hastadan damar yolu ile 30-60 mililitre venöz kan alınır.

Alınan kan santrifüj tüpüne konulur. 10-15 dakika santrifüjlenir.

Kit’e göre değişmek kaydı ile önce enjektörle serum alınır, daha sonra trombositler alınır. Az bir miktar serum trombositlerle karıştırılır.

Uygulama bölgesi temizlenir. Hastalıklı bölgeye materyel enjekte edilir.

Sonrasında özel bir önleme gerek yoktur.

Bu uygulama öncesi anti-enflamatuvar ilaçlar 5-7 gün kesilmeli, kortizon kullanımına ara verilmelidir.

Hastada uygulama bölgesinde enfeksiyon veya cilt lezyonu ile  sistemik enfeksiyon hastalığı veya vücut direncini düşüren hastalıklar ve kanama problemleri  olmamalıdır.

Sonuçlar

Moda ve yaygın bir uygulama olmasına karşılık; Yapılan yayınlarda,  sonuçların lokal kortizon uygulaması ile benzer olduğu ifade edilmektedir. Özellikle kronik tendinit gibi problemlerde umut verici olmakla birlikte tedavi sonuçları konusunda daha fazla araştırmalara gerek duyulmaktadır.

  • Tedavi edilen hastalıklar
  • Tenisçi ve golfçü dirseği
  • Aşil, kuadriseps, patellar tendinit
  • Topuk dikeni
  • Omuz Problemleri